Fiscale en sociale cijfers

Fiscale en sociale cijfers

In deze categorie geven wij een overzicht van de belangrijkste fiscale en sociale en pensioencijfers.

AOW franchise 2020 - Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid publiceerde onlangs de hoogte van de AOW-uitkeringen voor 2020. Hiermee worden de AOW-franchises en het maximum pensioengevend loon voor 2020 berekend. Onderstaande franchises zijn op basis hiervan vastgesteld door De Belastingdienst.

De fiscale en sociale cijfers voor 2020 zijn bekend. Wij hebben voor u verkort overzicht gemaakt. Voor 2020 gelden de volgende bedragen voor o.a. de AOW-franchise, het maximum pensioengevend salaris en de WIA-loongrens.

Hoe hoog is het wettelijk minimumloon in 2020? En hoe hoog is het minimumjeugdloon? De bedragen vanaf 1 januari 2020 vindt u hier. Het wettelijk minimumloon (WML) is het loon dat u minimaal moet betalen aan uw werknemers. Houdt u zich aan de wet en voorkom zo conflicten en boetes.

Sociale zekerheid - De sociale zekerheid omvat een stelsel van verzekeringen dat ervoor zorgt dat mensen die tijdelijk of permanent geen loon ontvangen toch een minimuminkomen krijgen. Daarnaast bestaan er sociale voorzieningen. Er zijn twee soorten sociale verzekeringen in Nederland: volksverzekeringen en werknemersverzekeringen.